GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Tiên Châu, Huyện Tiên Phước

Email: tp.mgtienchau@gmail.com

Điện thoại: 0392448224

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: Trong những năm qua, nhà trường được biên chế đủ số lượng giáo viên trên lớp để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ. 100% giáo viên chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường. Giáo viên luôn yêu nghề, mến trẻ, đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn 92.9%, năng lực công tác tốt, hằng năm được đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt từ mức khá và tốt cao hơn so với quy định.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp với tinh thần của Sở Giáo dục về việc phát triển giáo dục trình độ chất lượng cao.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao, hình thành những nhân cách đầu tiên ở trẻ.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống.

- Xây dựng trường mầm non theo quan điểm giáo dục trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm.

- Chú trọng chuyên đề phát triển vận động cho trẻ mầm non, tạo mọi điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, sáng tạo.

- Lồng ghép có hiệu quả nội dung "Học thông qua chơi có đáp ứng giới" trong chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo,
mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tạo được tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo phù hợp với mô hình đào tạo chất lượng cao; 

- Tổ chức học bán trú hai buổi/ngày đảm bảo chương trình giáo dục mầm non của Bộ giáo dục và Đào tạo.
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện đảm bảo các Kế hoạch đề ra
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…

Ban giám hiệu Trường Mẫu giáo Tiên Châu