Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường Mẫu giáo Tiên Châu được thành lập vào năm 1997, qua hình thành và phát triển, hiện nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Chương trình giáo dục tại Trường Mẫu giáo Tiên Châu luôn chú trọng giáo dục trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, luôn tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.